marketing@obreiup.com.pl tel. +48 41 3615015 / +48 41 3619101

1) Wszelkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, sprawne i objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy Kupującego, osób trzecich za których działania Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności oraz siły wyższej (w tym uszkodzeń spowodowanych działaniem z zewnątrz np. podczas transportu.)
3) Kupujący traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
4) Odbierając przesyłkę z zamówieniem Kupujący powinien sprawdzić jej stan, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół potwierdzający stwierdzona szkodę.
5) W przypadku uszkodzenia urządzeń w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt z działem handlowym.
6) Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.
7) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego. Za wydanie rzeczy uważa się przekazanie jej kurierowi lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub pocztowe.
8) Zwrotom podlegają wyłącznie towary nie używane. Towar przekazany do zwrotu powinien być kompletny, w niezmienionym stanie i oryginalnym opakowaniu.
9) Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, wówczas, po otrzymaniu zwracanego wyrobu Sprzedający wystawia fakturę korygującą i przesyła ją na adres Kupującego, który odsyła ją po podpisaniu. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (bez kosztów dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej, poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Towar jest odsyłany na Koszt Kupującego.
10) Jakiekolwiek zgłoszenia błędów w dostawie mogą być przyjęte do 3 dni od dostarczenia przesyłki.
11) Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji  w myśl ogólnych przepisów handlowych.
12)  Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Przesyłki reklamacyjne dostarczane za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar musi zostać sprawdzony przez producenta. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.
Przy postępowaniu reklamacyjnym możliwe są następujące działania, w wymienionej kolejności:
- wyrób jest naprawiony,
- Kupujący otrzymuje nowy wyrób, wolny od wad,
- Kupujący otrzymuje zwrot gotówki.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
     marketing@obreiup.com.pl

lub pisemnie, na adres:
     OBREiUP Sp. z o.o.
     25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 15


Zaloguj się

Copyright 2013 pneumatykaobr.pl All Rights Reserved

Katalogi | Aktualności | O Firmie | Nowości | Regulamin | Kontakt